Vormingsmoment2012 symposium

Op dinsdag 18 december 2012 vond het symposium "The Dark Side of Sex - Seksuele Moord en Sadisme" plaats. Dit symposium, georganiseerd door het UFC, trok een groot aantal deelnemers aan vanuit verscheidene disciplines. Naast de gezondheidssector was ook de justitiële sector goed vertegenwoordigd.

Prof. dr. Paul Cosyns is directeur van het Universitair Forensisch Centrum en is gespecialiseerd in forensische psychiatrie. Prof. dr. Cosyns beet de spits af met zijn criminogenetische analyse van daders van sadistische dodingen. Hij gaf een boeiende uiteenzetting over de definitie, de geschiedenis en het voorkomen van sadisme aan de hand van praktische voorbeelden, die hij verder in verband bracht met sadistische moorden in België.

Prof. dr. Samuel Leistedt is professor psychiatrie en forensische psychiatrie aan de Université Libre de Bruxelles en is als forensisch psychiater verbonden aan Massuchusetts General Hospital – Harvard Medical School, USA. Prof. dr. Leistedt gaf een analyse van de moordende zedendelinquent op basis van een gekende Belgische casus. Hij besprak de theorie rond psychopathie en parafilieën in verband met zedendelinquenten en de verscheidene typen van seriemoordenaars. Hierbij werd de theorie meteen vergezeld door specifieke aspecten uit de casus waardoor het een boeiende en leerrijke uiteenzetting was.

Mevrouw Carla Verbandt is werkzaam als psycholoog bij de dienst Gedragswetenschappen van de Federale Gerechtelijke Politie waarbij zij gedragswetenschappelijke ondersteuning geeft op vlak van verhoor, profielanalyse en dreigingsanalyse in gerechtelijke dossiers. Mevrouw Verbandt gaf ons een kijk in de wereld van daderprofilering waarbij ze ons de werking en procedures van dergelijke profilering verduidelijkte. Om in het thema van het symposium te blijven gaf ze eveneens indicaties die kunnen wijzen op seksuele moorden en verduidelijkte ook zij de theorie aan de hand van een interessante gevalsstudie.

Prof. dr. Frédéric Declercq is doctor in de klinische psychologie, gerechtsdeskundige en werkzaam aan de Universiteit Gent binnen de opleiding criminologie.

Hij is eveneens docent in de interuniversitaire postacademische vorming forensische gedragswetenschappen. Tijdens de voorgaande besprekingen werd de focus gelegd op de psychopathische moordenaar, prof. dr. Declercq ging echter de andere kant uit en besprak de psychotische moordenaar. Hierbij vergeleek hij de kenmerken tussen beide moordenaars en gaf hij een uitvoerige gevalsbeschrijving.

Prof. dr. Florence Thibaut is psychiater en endocrinoloog in het universitair ziekenhuis van Rouen en geïnteresseerd in de genetica bij schizofrenie en anti-androgene behandeling van parafilieën. Prof. dr. Thibaut gaf een bespreking over de farmacologische behandelingen van parafilieën waarbij ze niet alleen de werking van enkele veelgebruikte geneesmiddelen toelichtte maar eveneens de doelstelling van deze behandelingen besprak. Daarnaast kaderde ze de farmacologische behandelingen ook binnen andere therapiemogelijkheden.

Het symposium was een leerrijke dag waarbij de sterkte van de voordrachten in de combinatie tussen theorie en praktijk lag met talrijke gevalsstudies. De voordrachten werden afgewisseld met de mogelijkheid tot vragen en discussie met de verschillende sprekers.

Naast de voordrachten was er op deze dag ook een moment gereserveerd voor het afscheid van prof. dr. Cosyns als directeur van het Universitair Forensisch Centrum. Hij werd in de bloemetjes gezet door zijn team voor het vele zinvolle werk dat hij geleverd heeft in het forensische werkveld en specifiek bij het UFC in de laatste drie decennia. Hij geeft de fakkel door aan prof. dr. Kris Goethals, hoewel hij niet volledig zal verdwijnen uit het werkveld en vele van zijn activiteiten nog verder zetten.

Het symposium kende een overweldigende interesse waardoor er meer geïnteresseerden waren dan de zaalcapaciteit toeliet. Uiteindelijk konden 149 mensen deelnemen. 110 van deze 149 aanwezigen vulden aan het einde van de dag een evaluatieformulier in – waarvoor dank! Hierbij geven we de belangrijkste resultaten van deze bevraging weer.

De opkomst was dit keer zeer gevarieerd. 42% van de aanwezigen was psycholoog (al dan niet in het bezit van een tweede diploma, bv. criminologie of seksuologie) van opleiding, 15.5% criminoloog en 10% psychiater. Het percentage psychiaters, aanwezig op de opleiding, is hiermee gestegen ten opzichte van de vorige UFC symposia (1% bij Internet Child Abuse in november 2011 en 6% bij Violence Risk Assessment in juni 2012). Ook vanuit de magistratuur, politie en de universiteiten (vnl. studenten Geneeskunde en Arts Specialisten Psychiatrie van de UA en de KULeuven) waren er meer aanwezigen dan bij de voorgaande symposia. Het UFC was ook zeer blij om 8 vrijwilligers en de projectcoördinator van het Antwerpse COSA project (zie www.cosanederland.nl voor meer info) te mogen ontvangen op dit symposium.

De presentaties van de 5 sprekers werden in het algemeen zeer goed onthaald met een gemiddelde score van 4/5 (wat gelijk staat aan de beoordeling ‘goed’). Zoals te verwachten, was de presentatie van prof. Florence Thibaut over de hormonale behandeling van seksuele daders voor sommigen onder de aanwezigen ‘te medisch’. Dit werd vermeld door 17 van de 149 aanwezigen.

Algemene feedback op de inhoud van de dag was onder andere:

 Goeie afwisseling van sprekers!
 Inhoudelijk zeer interessant!
 Leuke dag! Mocht zeker over 2 dagen gespreid worden.
 Praktische invulling van het werkgebied (bij deze persoon: de politie) wordt gemist
 Betere afstemming op juridische publiek is wenselijk
 Nog meer nood aan casuïstiek

We lieten de aanwezigen ook de organisatie beoordelen. De bekendmaking en communicatie vanuit het UFC (4.07/5) , de locatie (4.18/5), de dagindeling (4.26/5), de moderator (4.07/5), de ontvangst en catering (4.12/5), de prijs-kwaliteitsverhouding (4.07/5) en (indien van toepassing) de pendeldienst (4.54/5) werden allemaal als ‘goed’ beoordeeld.

We vroegen de aanwezigen ook een totaalscore te geven en komen daar uit op een gemiddelde van 8.01 op 10. Zo scoort dit symposium ongeveer hetzelfde als het symposium Internet Child Abuse in 2011 (8.15/10) en de Master Class Violence Risk Assessment (7.82/10).

Wij zijn zeer tevreden met de massale opkomst, het verloop van de dag en de inhoudelijke meerwaarde van deze dag. We hopen in 2013 opnieuw een succesvolle studiedag, over een nader te bepalen thema, te organiseren en kijken alvast uit naar opnieuw een talrijke aanwezigheid vanuit de forensische sector.