Vormingsmoment 2013

Op donderdag 27 juni 2013 organiseerde het UFC een studienamiddag omtrent zwakbegaafde plegers van seksueel geweld. De namiddag ging van start met een schets van de wetenschappelijke context van zwakbegaafde plegers van seksueel geweld door dr. Katarzyna (Kasia) Uzieblo. Dr. Uzieblo is hoofdlector, onderzoeker en inhoudelijk coördinator van het Postgraduaat Forensische Psychodiagnostiek & Counseling bij de Thomas More Hogeschool.

De uiteenzetting begon met een beschrijving van intelligentie waarna de link tussen intelligentie en criminaliteit in het algemeen en seksuele delinquentie in het bijzonder werd gemaakt. Naast de theoretische beschouwing werden ook meer praktische zaken besproken zoals het gebruik van geschikte diagnostische instrumenten voor deze groep plegers.

De theorie werd verder aangevuld door Jos Nieuwlaat en Alieke Redeman die hun ervaringen uit de praktijk in het werken met deze doelgroep kwamen toelichten.

Meneer Nieuwlaat en mevrouw Redman zijn beide groepsbegeleiders bij de Forensisch Psychiatrische Deeltijdbehandeling "Seks en Grenzen", Afdeling Forensische Psychiatrie, GGZ Westelijk Noord-Brabant, Nederland.

Aan de hand van beeldmateriaal en rollenspelen namen zij ons mee doorheen het behandeltraject van een pleger met intellectuele beperkingen. Tot slot was er ruimte voor discussie en vragen onder meer aan de hand van enkele stellingen.

Onder de aanwezigen bevonden zich zowel psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers, criminologen als seksuologen van opleiding. Ondanks het gevarieerde publiek bleek uit de evaluaties dat beide sprekers zeer goed onthaald werden met een gemiddelde score van 4/5. Een sterkte van deze dag was ongetwijfeld de combinatie tussen een goed onderbouwde theoretische voordracht afgewisseld met een kijkje binnen de praktijk. Ook de beoordeling van de organisatie (bekendmaking, organisatie en communicatie, locatie, dagindeling, ontvangst en catering en prijs-kwaliteitverhouding) werd als ‘goed’ beoordeeld. We zijn dan ook zeer tevreden met de interesse en de opkomst evenals de inhoud en het verloop van deze namiddag.