Op 15 september 2015 lanceerden we de sociale kaart met alle hulpverleningscentra voor volwassen seksuele delinquenten in Vlaanderen!

In de sociale kaart vindt u nuttige gegevens van elk centrum m.b.t. :

  • contactinformatie
  • werkingsgebied
  • hulpverleningsaanbod
  • in- en exclusiecriteria
  • verloop van aanmeldings- en intakeprocedures

Het Universitair Forensisch Centrum, Vlaams steuncentrum in het Samenwerkingsakkoord voor daders van seksueel misbruik, werkte dit project uit, onder toeziend oog van het Vlaams Begeleidingscomité, en met de hulp van alle gespecialiseerde voorzieningen in de ambulante en residentiële sector. In de zomer van 2015 werd de informatie voor een laatste keer ge-updated en in een mooi jasje gestoken.

Naast de hulpverleners zelf, werden de PSD diensten van alle Vlaamse gevangenissen, alsook alle Vlaamse justitiehuizen en de gerechtelijke instanties, als voornaamste verwijzers, uitgenodigd op dit (gratis) ontmoetingsmoment.

Tijdens de ontmoetingsdag werd de sociale kaart officieel gelanceerd. Alle hulpverleningscentra kregen dan ook de kans om hun werking voor te stellen, onder de vorm van een infobeurs. Op deze manier konden verwijzers en hulpverleners uit eenzelfde regio face-to-face contact leggen en informatie uitwisselen.  Vertegenwoordigers van het Vlaams begeleidingscomité, het Vlaams Departement Welzijn, Volksgezindheid en Gezin, de afdeling Justitiehuizen, de centrale PSD, Zorgnet Vlaanderen en Steunpunt Algemeen Welzijnswerk waren ook aanwezig. Het UFC team stond de hele dag paraat om alles in goeie banen te leiden.

 

HIER kan u de sociale kaart consulteren.