Liaisonproject - Verbeterprojecten Internering

Internering: vaak een kwestie van co-morbiditeit

Geïnterneerden hebben vaak een ernstige psychiatrische problematiek gekenmerkt door een hoge graad van comorbiditeit. Bij driekwart van de geïnterneerden worden 2 of 3 psychiatrische diagnoses gesteld. De meest voorkomende stoornissen zijn persoonlijkheidsstoornissen, psychotische stoornissen, middelenmisbruik, seksuele stoornissen en een intellectuele beperking. Onder het mom van “regulier waar kan, categoraal waar nodig”, is het belangrijk dat geïnterneerde personen kunnen doorstromen naar de reguliere zorg.

 

Internering en een seksuele problematiek

Vanwege de strafbare feiten die aan de interneringsmaatregel vooraf gingen, is het echter niet evident voor deze personen om in de reguliere zorg terecht te komen. Dit lijkt nog sterker het geval te zijn wanneer één van de gepleegde delicten van seksuele aard is. De aanwezigheid van een seksuele problematiek zou dan de doorstroom van geïnterneerden naar de reguliere zorg bemoeilijken.
Een gelijkaardig probleem situeert zich op een ander vlak. Bij iemand met een interneringsstatuut die al werd opgevangen binnen de reguliere zorg, kunnen ook tijdens een lopende de behandeling of begeleiding nieuwe vragen opduiken met betrekking tot een, eventuele, seksuele problematiek.

 

Liaisonproject: consultfunctie voor behandelende teams binnen de reguliere zorg

Om dit soort knelpunten te helpen opvangen, startte het UFC een consultfunctie op. Het project richt zich op de ondersteuning van reguliere voorzieningen bij de behandeling van geïnterneerden met een secundaire seksuele problematiek. De secundaire problematiek is echter van die aard dat ze de kans op het aanvatten of verderzetten van een behandeling binnen de reguliere zorg in de weg staat.
Onder reguliere voorzieningen vallen onder andere de psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische afdelingen van een algemeen ziekenhuis, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven beschut wonen, centra voor geestelijke gezondheidszorg en de RIZIV-conventies.

 

Consultfunctie?

Met het Liaisonproject wordt advies en ondersteuning gegeven op vraag van het behandelend team met als doel het realiseren van optimale zorg. Concreet gaat het om dossiers waarin de reguliere voorziening de volledige behandeling op zich neemt. Er wordt vanuit het UFC advies geboden en niet deelgenomen aan de behandeling op zich.

Het advies en de ondersteuning die aangeboden wordt, kan bijvoorbeeld bestaan uit:
- ondersteuning en advies bij algemene of casusgerichte vragen rond een (eventuele) seksuele problematiek of delict;
- praktische handvaten rond het al dan niet opnemen van het seksueel feit in therapie;
- aanleveren of uitvoeren van diagnostiek;
- risicotaxatie: in kaart brengen van risicogebieden die de kans op een nieuw seksueel delict vergroten of advies over het risico op nieuw seksueel delictgedrag aan de hand van een gevalideerd risicotaxatie-instrument;
- advies met betrekking tot risicomanagement.

 

Het Liaisonproject van het UFC richt zich tot reguliere voorzieningen in de provincie Antwerpen en Limburg. Geïnteresseerde voorzieningen kunnen contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij bekijken uw vraag of aanmelding en contacteren u zo snel mogelijk om verdere afspraken te maken. Enkele mogelijkheden zijn onder andere een telefonisch overleg, deelname aan de teamvergadering of cliëntbespreking binnen de voorziening zelf, overleg ter plaatse met iemand van het behandelend team of het uitnodigen van de cliënt zelf voor een psychiatrische en/of psychologische consultatie.

 Flyer 2017