Risk Assessment Team - Verbeterprojecten Internering

Eén van de belangrijkste elementen in de behandeling van de doelgroep geïnterneerden is het voorkomen van herval in nieuwe feiten. Dit kan echter niet zonder kwalitatieve risicotaxatie. Zowel justitie als de behandelaars hebben nood aan goede risicoanalyse en opvolging ervan. Het “Risk Assessment Team” werd eind 2015 opgericht om behandelaars in de reguliere geestelijke gezondheidszorg hierrond te adviseren.

 

 rat.jpeg 1

 

  • Alana Schuerwegen (UFC Antwerpen) is bachelor in de psychologie en volgde het postgraduaat forensische psychodiagnostiek en counseling aan Thomas More. Zij volgde training in het afnemen van risicotaxaties en was reeds werkzaam in een ander verbeterproject van de doelgroep geïnterneerden, namelijk het Liaison-project.
  • Claudia Poels (Kefor OPZC Rekem) is master in de criminologische wetenschappen en heeft door haar huidige functie binnen Kefor reeds veel expertise opgebouwd rond het afnemen van risicotaxaties en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot risicotaxatie.
  • Veerle Verreyt (Asster St Truiden) is master in de psychologie en is werkzaam op de PSD van de centrale gevangenis te Leuven. Zij is zeer bedreven in het afnemen van risicotaxaties en gaf jarenlang opleidingen met betrekking tot risicotaxatie en - management.

Samen staan zij in voor het delen van hun expertise rond systematische risicotaxatie en de ondersteuning van partners in de reguliere zorg. Door een deskundige en wetenschappelijke aanpak is een betere afstemming van de zorg mogelijk.

Medio 2016 werden de inclusiecriteria van het Risk Assessment Team uitgebreid onder volgende voorwaarden:
1. De geïnterneerde is op moment van aanmelding al extra-penitentiair in begeleiding.
2. Aanmelding gebeurt via de reguliere hulpverlening of via één van de verbeterprojecten regio Hof van Beroep Antwerpen.

 

Meer informatie vindt u op de website van het Risk Assessment Team.