Nieuwsbrief najaar 2022

 

 

UFC nieuwsbriefUFC nieuws
Nieuwe sociale kaart
Welkom op het UFC

UFC studiemomenten
UFC symposium: Trauma in Sex Offenders
SSA training
Postacademische vorming: forensische psychologie en psychiatrie

In de kijker
NL-ATSA webinar: rol van technologische evoluties in zedenfeiten
Oproep: deelname onderzoek hulpaanbod zedendelinquenten
Oproep: deelname onderzoek IATSO

Lees, kijk & luistertips
UFC in de media

Journal Clubs
Systeemtherapeutisch werken in de forensische setting
Het fenomeen van 'Chemsex'
Collateral Damage: Family Members of Registered Sex Offenders
UFC agenda

Vaktijdschriften

 

UFC nieuws

Nieuwe sociale kaart UFC

Actualisatie 2022
 

Na twee jaar van gebruik was de sociale kaart aan een actualisering toe. Na de derde editie in 2020, nemen we u graag mee in de nieuwe vierde editie van de sociale kaart voor het hulpverleningslandschap aan seksuele delinquenten (2022).


Download hier de nieuwe sociale kaart. 

 

WELKOM bij het UFC
Floor en Lotte
 

Begin September hebben opnieuw twee stagiaires zich bij het UFC-team vervoegd. Floor studeert aan de VUB en zit momenteel in haar tweede master psychologie. Zij zal een klinische stage lopen, tot eind maart 2023, onder de begeleiding van Wim Huys. Lotte is masterstudente criminologie aan de UGent en zal stage lopen tot december. Zij ondersteunt hierbij onze criminologe ,Minne De Boeck. Het voltallige UFC-team wenst hen bijzonder veel succes en een leerrijke stageperiode toe!  

 

UFC studiemomenten

 
Symposium

 

 

 

 
SSA-training

 

 

Open training
Static-Stable-Acute


7 & 8 december 2022Het UFC organiseert opnieuw een tweedaagse training in risicotaxatie voor zedendelinquenten. Alle Vlaamse netwerkpartners kunnen zich hiervoor inschrijven. 

 

De Static/Stable/Acute (SSA) is een combinatie van statische en dynamische instrumenten voor het inschatten van het risico van toekomstig seksueel en gewelddadig delictgedrag bij zedendelinquenten. De SSA combinatie kan gebruikt worden om beslissingen te nemen omtrent behandeltoewijzing, verloven of het bepalen van intensiteit van toezicht en begeleiding bij terugkeer in de samenleving. Daarnaast is de SSA-combinatie van waarde bij het bepalen van behandeldoelen en het evalueren van vooruitgang in de behandeling. Naast het adequaat scoren van de instrumenten, gaat de cursus in op de integratie van de scores op de verschillende instrumenten en het communiceren over de resultaten. De digitale scorehandleidingen van de STATIC-99R, STABLE-2007 en ACUTE-2007 en bijbehorend tabellenboek is bij de cursusprijs inbegrepen.

Na de training bent u in staat de instrumenten STATIC-99R, STABLE-2007 en ACUTE-2007 op de juiste wijze te gebruiken en hierover op eenduidige wijze te communiceren. Tevens bent u op de hoogte van de mogelijkheden en beperkingen van risicotaxatie bij zedendelinquenten. Na afronding van de workshop ontvangt u een certificaat ter bevestiging van uw deelname.


Locatie: stadscampus, Antwerpen
 

Meer info?

 
Postacademische vorming

 

Interuniversitaire postacademische vorming

Forensische Psychiatrie en Psychologie 

      

WAAR? 
De seminaries vinden plaats aan de Universiteit Antwerpen.

INSCHRIJVEN? 
Deadline vóór 01/10/2022. Bij toelating ontvangt u bevestiging vóór 30/11/2022.

WAT?
Het organiseren van een Vlaams interuniversitair postacademisch vormingsprogramma betreffende forensische psychiatrie en psychologie 

VOOR WIE?
Psychiaters, psychologen, pedagogen en criminologen die reeds actief zijn in het domein van de forensische psychiatrie en psychologie of die een bijzondere bekwaamheid wensen te verwerven in dit deeldomein. Artsen in opleiding in de psychiatrie kunnen eveneens in aanmerking komen.

Meer info?

 

In de kijker

 
NL-ATSA WEBINAR

22/11/2022 

 

OPROEP:

DEELNAME ONDERZOEK HULPAANBOD SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG


De Universiteit Gent voert momenteel een onderzoek uit in opdracht van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, naar het optimaliseren van het hulpverleningslandschap voor plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Ze zijn op zoek naar personen die bereid zijn hun ervaringen met betrekking tot het hulpverleningslandschap te delen en hen te bevragen naar hun hulpzoekgedrag.

De gegevens verzamelen we aan de hand van eenonline vragenlijst. Deze is anoniem. Het invullen neemt ongeveer een halfuur in beslag, al varieert dit naargelang de antwoorden. Deelnemers kunnen de vragenlijst invullen tot 30 september. Daarnaast kan men na het invullen van de vragenlijst aangeven of men bereid is de gegeven antwoorden verder toe te lichten in een interview. Deze zijn vrijblijvend en worden online georganiseerd. 


 

OPROEP:

DEELNAME ONDERZOEK IATSO
Best-practice approaches to rehabilitation and reintegration of females who have perpetrated child sexual abuse: An international study investigating professionals’ perceptions of ‘what works’.
 

Het IATSO-onderzoek doet onderzoek naar de internationale best-practices inzake de rehabilitatie/reïntegratie van vrouwen die zich schuldig hebben gemaakt aan, of die het risico lopen zich schuldig te maken aan, schadelijke seksuele gedragingen tegen kinderen. Hierbij gaat het op zoek naar inzichten van professionals. Dit onderzoek is goedgekeurd door de 'USC Human Research Ethics Committee'.  

Deelnemers moeten ouder zijn dan 18 jaar, de Engelse taal machtig zijn (zonder dat een tolk nodig is), en momenteel belast zijn met het toezicht of/het verlenen/ontwerpen van rehabilitatiediensten aan mensen die zich seksueel hebben vergrepen aan kinderen of mensen die geacht worden risico's te lopen op schadelijk seksueel gedrag met kinderen. 


MEER
INFO?

 

Lees, kijk & luistertip

 

Leestip
'Dijende kringen', Kris VanhoeckDijende kringen geeft een unieke inkijk in de sociale dynamiek rond pedofiliezaken, met een bijzonder vertelperspectief. Seksueel misbruik treft eerst en vooral de slachtoffers, maar ontwricht ook families. Waar kunnen de naasten van slachtoffers én daders terecht? Deze literaire docufictie vertelt het verhaal van een pedofiel die een jongen benadert, waarna er een vloed van emoties en ongerustheid ontstaat in de hele buurt. De angst slaat op hol wanneer er nog meer bedenkelijke figuren opduiken. Ongerustheid rond zedenfeiten kan een eigen dynamiek krijgen en een beweging in gang zetten die niet meer spoort met de reële dreiging. In deze podcast vertelt Kris Vanhoeck, forensisch therapeut met plegers van zedenfeiten, over zijn nieuwe boek.
 

Lees hier meer!

UFC Journal Club

 

                                                                                                                                                    
Systeemtherapeutisch werken in de forensische setting
Marijke Dejaeger, ASO Psychiatrie


 

Naar aanleiding van de opstart van het contextproject in september 2022 binnen het UFC, deed assistent in de psychiatrie (ASO), Marijke Dejaeger, in augustus 2022 een Journal Club over systeemtherapeutische interventies in de forensische setting.


Lees de Journal Club hier!
 

_________________________________________________________________________________________________

 

Het fenomeen van 'Chemsex' 

Alexander Lucardie, ASO PsychiatrieAlexander Lucardie, assistent in de psychiatrie, gaf een Journal Club in september 2022 over het thema 'chemsex', ook het UFC krijgt hier immers zowel in forensische als niet-forensische context meer te maken.
 

Lees de Journal Club hier!


________________________________________________________________________________________________
 

Collateral Damage: Family Members of Registered Sex Offenders
Camille Van der Meyden, stagiaire toegepaste psychologie


Camille Van der Meyden, stagiaire toegepaste psychologie aan de Thomas More Hogeschool, gaf in mei 2022 een journal club over de impact van het fenomeen 'sex offender registration en notification' op de naaste omgeving van zedendelinquenten
.

Lees de Journal Club hier!

 

UFC in de media
 

De Standaard:
Wie veroordeeld is, wordt (meestal) geschrapt 

__________________________________________________________________________________________________________________

Stop it Now! - de Standaard solidariteitsprijs 

 

__________________________________________________________________________________________________________________


Opiniestuk: de werkwijze van 'pedojagers' is schadelijk 
 

__________________________________________________________________________________________________________________


Het Nieuwsblad:

Pedojagers: laat politie en justitie hun werk doen 

_____________________________________________________________________________________________________________________


Lees hier alle recente mediabijdragen

 

 

UFC agenda

UFC agenda

Graag uw aandacht voor deze interessante opleidingen & vormingsmomenten!

 
 

NATIONAAL 

27.09.2022: UFC praktijkworkshop: 'Veilig internetgebruik bij (potentiële) plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag', Stadscampus UAntwerpen
Leer meer

7.10.2022: 
Symposium: 'De toekomst van de psycholoog' - IDC consortium PSYNC ‘Samenwerken voor Mentale Gezondheid’ (UGent), Aula UGent
Lees meer

7.10.2022: Symposium 'Re-integratie na internering' - Een organisatie van ScienceForCare en PC Sint-Jan-Baptist, campus Suikerkaai
Lees meer

14-15.10.2022: Alert voor de sporen van mishandeling. Medische aspecten in de multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling anno 2022 - Vertrouwenscentrum kindermishandeling
Lees meer

19.10.2022: Het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg De Pont en het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen werkten een groepssessie uit ‘Kinderen helpen na trauma’ - Mechelen 
Lees meer

20.10.2022: Congres 'psychopathie' - Zorggroep Sint-Kamillus, Bierbeek
Lees meer

22.11.2022: NL-ATSA webinar 'De herziening van zedenfeiten: de rol van de technologische evolutie in online seksualiteit', online
Lees meer  

28.11.2022: Colloquium Ervaringsdeskundigheid en forensische zorg: 'welke verbindingen en welke aanknopingspunten?' - Le Plaza Hotel (Brussel) 
Lees meer

05.12.2022: UFC Symposium: 'Trauma in Sex Offenders' - Hof van Liere, UAntwerpen
Lees meer

07.12.2022: Het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg De Pont en het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen werkten een groepssessie uit ‘Kinderen helpen na trauma’. - Antwerpen  
Lees meer

16.12.2022: Postacademische vorming Forensisch Psychiatrie en Psychologie
Lees meer 

13.01.2023: Postacademische vorming Forensisch Psychiatrie en Psychologie
Lees meer 

17.02.2023: Postacademische vorming Forensisch Psychiatrie en Psychologie
Lees meer 

17.03.2023: Postacademische vorming Forensisch Psychiatrie en Psychologie
Lees meer 

21.04.2023: Postacademische vorming Forensisch Psychiatrie en Psychologie
Lees meer 


SAVE THE DATE

Najaar 2022: Vormingsaanbod "Constructieve samenwerking en informatiedeling: zorg en justitie" - SAM vzw, Brussel -  Datum afhankelijk van specifieke werkingsgebied
Lees meer


INTERNATIONAAL

26.10-29.10.2022: 41th Annual Research and Treatment Conference - Association of the Treatment of Sexual Abusers (ATSA), Los Angeles 
Lees meer 

Wil je zelf graag een vormingsmoment aankondigen via deze nieuwsbrief,
geef UFC-criminologe
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan een seintje.

 

Vaktijdschriften

Het UFC houdt u graag op de hoogte van de recente vakliteratuur. Hieronder vindt u een oplijsting van 7 internationale forensische tijdschriften en een selectie uit het meest recente aanbod van elk tijdschrift. Door op de coverafbeelding van het tijdschrift te klikken, komt u op de website van de uitgever terecht, waar u de titels, auteurs en een korte inhoud van elk reeds verschenen artikel kan raadplegen. Wenst u volledige artikels door te nemen? De lezers van deze nieuwsbrief kunnen per mail een digitale kopie van de gewenste artikels van onderstaande tijdschriften opvragen.
 

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Sexual Abuse 
The Official Journal of the Association for the Treatment of Sexual Abusers
Sexual Abuse provides a forum for the latest original research and scholarly reviews on both clinical and theoretical aspects of sexual abuse. It is the only publication to focus exclusively on this field, thoroughly investigating its etiology, consequences, prevention, treatment and management strategies. The in-depth studies provide essential data for those working in both clinical and academic environments.

Volume 34, Issue 4 - 6
 

 

Journal of Sexual Aggression 
An international, interdisciplinary forum for research, theory and practice The Journal of Sexual Aggressionprovides an international and interdisciplinary forum for the dissemination of original research findings, reviews, theory, and practice developments regarding sexual aggression in all its forms.   

Volume 28, Issue 2 - Latest articles

 

Criminal Justice and Behavior
CJB, peer-reviewed and published monthly, promotes scholarly evaluations of assessment, classification, prevention, intervention, and treatment programs to help the correctional professional develop successful programs based on sound and informative theoretical and research foundations

Volume 49, Issue 5 - 10

 

 

International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology

IJO, peer-reviewed and published monthly, for more than five decades has provided therapists, counselors, researchers, forensic psychologists and psychiatrists, criminologists and policy makers with challenging research on topics including; violent crime, sexual offending, domestic violence, juvenile delinquency, criminal profiling, and risk assessment. There is an emphasis on the treatment of the offender--both as to theory and for clinical practice  

Volume 66, Issue 9 - 14 

 

Criminal Behaviour and Mental Health
Criminal Behaviour and Mental Health is a peer-reviewed scientific journal covering the relationship between criminal behavior and psychiatry.  

Volume 32, Issue 1 - 4 

 

 

 

Journal of Forensic Psychiatry and Psychology
The Journal of Forensic Psychiatry and Psychology is a multidisciplinary journal devoted to publishing papers relating to aspects of psychiatry and psychological knowledge (research, theory and practice) as applied to offenders and to legal issues arising within civil, criminal, correctional or legislative contexts. 

Volume 33, Issue 4 

 

Journal of Interpersonal Violence
JIV published 24 times a year, is devoted to the study and treatment of victims and perpetrators of interpersonal violence, addressing the causes, effects, treatment, and prevention of all types of violence. It provides a forum of discussion for the concerns and activities of professionals and researchers working in domestic violence, child sexual abuse, rape and sexual assault, physical child abuse, and violent crime. 

Volume 37, Issue 11 - 18 

 
 
Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter
Onze website Onze website
Contacteer ons! Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Copyright © 2022, All rights reserved.

Our address is:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

unsubscribe from this list    update subscription preferences 
 

Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter
Onze website Onze website
Contacteer ons! Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Copyright © 2022, All rights reserved.

Our address is:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp