Opleiding justitiehuizen

Basisopleiding seksuele delinquentie

De aangeboden basisopleiding betreft een tweedaagse live opleiding (6u/dag) omtrent seksuele daders ‘in een notendop’. Deze opleiding wordt voorafgegaan door enkele online opnames die moeten worden bekeken vooraleer aan de opleiding kan worden deelgenomen. De vooraf te bekijken opnames vragen een halve dag (+- 3 uur) tijdsinvestering.

De opleiding voorziet een fenomeenbeschrijving en een basiskennis omtrent seksuele daders, daderprofielen, vrouwelijke zedendaders, belangrijke risicofactoren, mythes betreffende seksuele misdrijven en seksuele daders. Alsook een algemeen overzicht van hoe het landschap omtrent de begeleiding en behandeling van zedendaders is georganiseerd en vormgegeven. Verder betreft de opleiding een overzicht van het samenwerkingsakkoord, werken met de prestatieverbintenis, het beroepsgeheim, alsook de sociale kaart betreffende de hulp- en dienstverlening van seksuele delinquenten. Tevens worden relevante samenwerkingspartners en tools aangeraakt die van pas kunnen komen in de dagelijkse praktijk van de justitieassistent m.b.t. de doelgroep seksuele daders. Kortom een eerste -maar noodzakelijke- kennismaking met de problematiek om aan een kwalitatieve begeleiding van deze doelgroep te kunnen doen.

Het programma van de vorming werd samen uitgewerkt met de afdeling justitiehuizen binnen het agentschap Justitie & Handhaving. Ook de doelstellingen per opleidingsonderdeel werden samen geformuleerd.