Contextproject

Aanbod voor contextfiguren van (potentiële) plegers van zedenfeiten 

 

Tot op heden werden plegers van zedenfeiten of mensen die zich zorgen maken over hun seksuele interesses of seksueel gedrag hoofdzakelijk individueel behandeld in het UFC. De sociale context van (potentiële) plegers (denk hierbij aan partners, ouders of kinderen) bleef dan ook vaak in de kou staan. Dit ondanks dat het plegen van seksuele feiten en/ of het ervaren van afwijkende seksuele interesses ook een enorme weerslag kan hebben op de naasten van (potentiële) zedenplegers. Omwille van de schaamte en het stigma die zij ervaren, zijn naasten van (potentiële) zedenplegers doorgaans weinig geneigd om hulp te zoeken bij hun eigen sociale netwerk of bij hulpverleningsinstanties. Ze zijn dus op zichzelf aangewezen om dit alles te verwerken, wat niet evident is. Contextfiguren blijven dan ook vaak met diepe wonden en vele vragen achter. In combinatie met gevoelens van onbegrip en boosheid kan dit ertoe leiden dat hun relatie met de (potentiële) pleger onder enorme druk te staan komt. In het verlengde hiervan ziet de (potentiële) zedenpleger zijn voorheen ondersteunende netwerk vaak afbrokkelen, hetgeen risico-verhogend werkt. Door ondersteuning en psycho-educatie te voorzien aan contextfiguren omtrent de behandeling voor (potentiële) zedenplegers, maar ook door in de behandeling in te zetten op ondersteuning van het directe netwerk rond een (potentiële) zedenpleger kan dit voorkomen worden.  

 

Met behulp van projectmiddelen van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ging het UFC in 2022 van start met het uitwerken en het implementeren van een aanbod gericht op contextfiguren van potentiële zedenplegers. Dit aanbod is tweeledig. Voor die contextfiguren die voornamelijk nood hebben aan heldere en correcte informatie, worden een aantal psycho-educatieve en ondersteunende gesprekken geboden. Zonder in te gaan op de specifieke inhoud van de behandeling die de (potentiële) zedenpleger doorloopt in het UFC, krijgen contextfiguren in deze gesprekken informatie over het plegen van zedenfeiten in het algemeen. Hierbij wordt er onder meer aandacht besteed aan eventuele achterliggende seksuele problematieken, aan mogelijke consequenties voor de sociale omgeving van de (potentiële) zedenpleger en aan potentiële risicosignalen en -situaties. Ook de behandeling van plegers van zedenfeiten in het algemeen en manieren waarop contextfiguren kunnen bijdragen aan hervalpreventie zijn thema’s die in deze gesprekken aan bod komen. Naast dit psycho-educatief aanbod is er de optie om contextfiguren mee te betrekken in het therapeutisch proces van de (potentiële) zedenpleger. Dit door middel van een aantal gesprekken waarop de (potentiele) pleger en zijn naaste aanwezig zijn. Tijdens deze gesprekken wordt er voornamelijk ingezet op het versterken van de relatie en de verbinding tussen de pleger en zijn naaste. Hiertoe wordt er voornamelijk gewerkt aan het verbeteren van de communicatie tussen de pleger en zijn naaste. Het (opnieuw) leren communiceren over bezorgdheden, over grenzen en wensen zijn hierbij belangrijke doelstellingen. Verder wordt er tijdens deze gesprekken aandacht besteed aan de vertrouwensbreuk die er (eventueel) gekomen is tussen de pleger en zijn naaste en wordt er toegewerkt naar herstel van het vertrouwen. Ook reacties van onbegrip en verwerping die de naaste ervaart vanuit zijn omgeving krijgen aandacht tijdens deze gesprekken. De frequentie waarmee deze gesprekken aangeboden wordt, wordt telkens in overleg met de pleger en zijn naaste bekeken en kan variëren doorheen het traject. Hierbij wordt in het oog gehouden dat het behandeltraject van de (potentiële) zedenpleger niet in het gedrang komt. De behandeling van de (potentiële) pleger blijft immers de primaire opdracht van het UFC als gespecialiseerd behandelcentrum.

 

Met het uitbouwen van klinische expertise omtrent het werken met contextfiguren van zedenplegers, wil het UFC ook bijdragen aan de wetenschappelijke kennis omtrent het contextgericht werken met zedenplegers. Deze kennis is tot op de dag van vandaag immers beperkt. In dit verband wil het UFC ook inzetten op het in kaart brengen van hoe er vandaag de dag in Vlaanderen reeds contextgericht gewerkt wordt met zedenplegers in Vlaanderen en wat hierbij good practices maar ook knelpunten zijn.

 

Voor vragen omtrent het contextgerichte aanbod, kan u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..