Working with problems of perversion

Tijdens zijn journal club in september 2020 bracht onze voormalige ASO Dr. Jaco Warnaerts een artikel onder de aandacht omtrent perversie. De auteur tracht met dit artikel een psychoanalytisch kader aan te reiken in het therapeutische werk met parafiele stoornissen. Een kort verslag van deze bespreking vindt u hier.

Lees meer...

Why Information Matters: Examining the Consequences of Suggesting That Pedophilia Is Immutable.

ASO Dr. Thomas Pattyn stond in de Journal Club van januari stil bij de implicaties van de uitspraak ten aanzien van patiënten dat seksuele aantrekking ten aanzien van kinderen onveranderlijk. Het besproken onderzoek omvat suggesties rond de invloed van zulke uitspraken op de mate van zelfeffictiviteit van patiënten: een concept dat van belang blijkt in het kader van gedragsverandering.

Lees meer...

Desistance: "Why do they stop?"

Om het jaar 2016 af te sluiten presenteerde Tineke Dilliën, psychologe en onderzoekster, een Journal Club over desistance bij zedendaders. Ze baseerde zich hiervoor op drie artikels uit de International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology.

Lees meer...

Autismespectrumstoornis en seksuele delicten: responsiviteit bij forensische interventies

Psychiater in opleiding dr. Stijn Cleymans presenteerde op de Journal Club een artikel over autismespectrumstoornis (ASS) en seksuele misdrijven: het responsiviteitsprincipe in forensische interventies. Het doel van de review is de relevantie te begrijpen van ASS in het kader van misdadig gedrag en te komen tot verbeteringen op vlak van beoordeling, omgang en behandeling in een forensische context.

 

Lees meer...