Working with problems of perversion

Tijdens zijn journal club in september 2020 bracht onze voormalige ASO Dr. Jaco Warnaerts een artikel onder de aandacht omtrent perversie. De auteur tracht met dit artikel een psychoanalytisch kader aan te reiken in het therapeutische werk met parafiele stoornissen. Een kort verslag van deze bespreking vindt u hier.

Lees meer...