Het team


Prof. dr. Kris Goethals

Psychiater en psychotherapeut

Werkzaam in het UFC sinds 2009. Directeur van het UFC sinds 2013.
Kris Goethals is forensisch psychiater, geaggregeerde voor het onderwijs en psychoanalytisch psychotherapeut. Hij werd in 2008 doctor in de medische wetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Nederland. Sinds 2012 is hij Zelfstandig Academisch Personeel in de vakgroep CAPRI (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Universiteit Antwerpen).
Hij is voorzitter van de forensische sectie van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie en voorzitter van de forensische sectie van de European Psychiatric Association. Hij zetelt in de redactieraad van het Tijdschrift voor Psychiatrie, Criminal Behaviour and Mental Health, Journal of Psychiatry and Behaviour Therapy, het International Journal of Forensic Mental Health en Frontiers in Psychiatry en is gastredacteur voor een aantal andere tijdschriften.

Contacteer Kris

 

 

Wim Huys

Klinisch psycholoog en gedragstherapeut. Algemeen coördinator van het UFC.

Werkzaam in het UFC sinds 2003.
Vervolledigde het postgraduaat Forensische Psychiatrie en Psychologie in 2005. In 2009 beëindigde hij de opleiding tot gedragstherapeut aan de Universiteit Gent en sindsdien is hij erkend lid van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie.
In het UFC bekleedt hij de functie van algemeen coördinator, onder andere verantwoordelijk voor patiëntgerelateerde zaken. Daarnaast heeft hij een grote affiniteit met onderzoek en wetenschappelijke literatuur.

Contacteer Wim 

Tineke Dilliën

Klinisch en forensisch psychologe en gedragstherapeut

Werkzaam bij het UFC sinds 2011.
Tineke werkt sinds 2004 in de forensische sector. De voorbije periode werkte ze als behandelaar/therapeut en onderzoeksmedewerker. Zo was ze betrokken in het opzetten van een forensisch Routine Outcome Monitoring (ROM)-systeem voor het behandelcentrum. Sinds september 2014 is ze verbonden aan de Universiteit Antwerpen (Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute) waar ze doctoraatsonderzoek verricht naar het neurocognitief functioneren van seksuele delinquenten."

Contacteer Tineke

 

 

Liesbeth Merckx

Psycholoog 

Liesbeth Merckx is het jongste lid van het UFC en master in de klinische psychologie (KULeuven, 2017). Op heden is ze werkzaam bij het Universitair Forensisch Centrum waar ze zich toelegt op het verzorgen van vormings- en opleidingsactiviteiten. Daarnaast werkt ze ook als behandelaar van personen met seksueel afwijkend gedrag en is ze betrokken bij steunopdrachten van het behandelcentrum. Liesbeth is bekend met de werking van het gevangeniswezen en haar populatie door haar ervaring op de Psychosociale dienst in de gevangenis van Antwerpen. Als onderzoeker bij de Expertisecel Forensische Psychologie van Thomas More verrichte ze zowel kwantitatief als kwalitatiefonderzoek

Contacteer LiesbethAlana Schuerwegen

Psychologisch consulente

Werkzaam bij het UFC sinds 2014.
Alana rondde in juni 2014 haar opleiding Toegepaste Psychologie aan Thomas More Antwerpen af en beëindigde er in 2016 het postgraduaat Forensische Psychodiagnostiek & Counseling. Ze volgde reeds verscheidene trainingen in specifieke risicotaxatie-instrumenten. Alana is ook opgeleid tot Static Stable Acute-trainer.
Binnen het UFC is zij psychologisch consulent en staat in voor diagnostiek, counseling en het BDSM-onderzoek. Verder heeft zij een grote interesse voor onderzoek en literatuur over profiling en stalking.

Contacteer AlanaMinne De Boeck

Criminologe

Werkzaam bij het UFC sinds januari 2016.
Minne De Boeck studeerde Criminologie aan de Universiteit van Gent, daarna volgde ze er de Master Conflict en Development. Ze werkt als criminologe op het UFC en is er coördinator van de steunopdrachten in het kader van het Samenwerkingsakkoord Daders van Seksueel Misbruik. Minne vertegenwoordigt het UFC in het Vlaams Begeleidingscomité dat de werking van het Samenwerkingsakkoord opvolgt. Verder onderhoudt ze de contacten met het netwerk, organiseert ze nationale en internationale vormingsmomenten, voert ze beleids- en praktijkondersteunende opdrachten uit en verzorgt ze de communicatie. Minne is ook opgeleid tot Static Stable Acute-trainer en is projectverantwoordelijke van Stop it Now! Vlaanderen, een preventieproject in het kader van seksueel kindermisbruik. Je kan Minne contacteren met al je vragen en opmerkingen over juridische of ethische aspecten, praktische vragen, vormingsvragen…

Contacteer MinneAnnelies Van Looy

Medisch secretaresse 

Annelies studeerde Medical Management Assistant aan de toenmalige Schola Para Medicorum. Annelies is werkzaam bij het UFC sinds 2019. Ze verzorgt de administratie van het UFC en is als secretaresse het eerste aanspreekpunt. 

Contacteer Annelies