Wetenschappelijk onderzoek

BDSM onderzoek

Collega Alana Schuerwegen voert sinds 2018 in samenwerking met dr. Manuel Morrens (Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute – CAPRI; Universiteit Antwerpen) onderzoek uit naar psychologische drijfveren bij BDSM-beoefenaars, en attitudes binnen de samenleving ten aanzien van BDSM-beoefenaars. Een eerste deel van deze onderzoekslijn focuste zich op het verschil in copingstrategieën en mate van spanningsbehoefte tussen BDSM-beoefenaars en personen uit de algemene populatie. Dit onderzoek wordt medio 2020 gepubliceerd door Archives of Sexual Behavior.

In 2019 spitste het onderzoek zich toe op stigmatiserende attitudes en overtuigingen binnen de samenleving ten aanzien van BDSM en BDSM-beoefenaars. Het manuscript van dit onderzoek is nog in opbouw.

Lees meer...

Stop it Now! onderzoeken

Onze criminologe, Minne De Boeck, is verantwoordelijk voor het project ‘Stop it Now!’, wat zich richt op de preventie van seksueel kindermisbruik en waarbij een anonieme en vertrouwelijke hulplijn een belangrijke bijdrage levert. Binnen dat project is het UFC, samen met Prof. Kasia Uzieblo (VUB), enkele studies gestart.

Lees meer...

Psychopathieonderzoek SRP-III

Het UFC voert in samenwerking met Kasia Uzieblo (de Forensische Zorgspecialisten, UGent, VUB) een onderzoek uit naar psychopathie bij zedendaders. Voor de gegevensverzameling wordt de SRP-III gebruikt.

Lees meer...

Doctoraatsonderzoek Tineke Dilliƫn

Tineke Dilliën, licentiaat in de klinische psychologie (RUG, 2002) en gedragstherapeut (UG, 2013) startte eind 2014 met een doctoraat omtrent 'Het neuropsychologisch functioneren van daders van seksueel kindermisbruik' onder promotorschap van Prof. dr. Kris Goethals en Prof. dr. Bernard Sabbe. Ze werkt hiervoor nauw samen met dr. Inti Brazil.

Lees meer...

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Sinds januari 2012 werkt het UFC tevens aan de ontwikkeling van Routine Outcome Monitoring (ROM). ROM staat voor het systematisch en routinematig in kaart brengen van behandelresultaten om op basis daarvan behandelingen te evalueren en waar nodig bij te sturen. In 2018 werd besloten het ROM-onderzoek te beëindigen en de focus primair te laten uitgaan naar risicotaxatie.

Lees meer...