Wetenschappelijk onderzoek

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Sinds januari 2012 werkt het UFC tevens aan de ontwikkeling van Routine Outcome Monitoring (ROM). ROM staat voor het systematisch en routinematig in kaart brengen van behandelresultaten om op basis daarvan behandelingen te evalueren en waar nodig bij te sturen.

Lees meer...