Vlaamse kindermisbruikers delen ‘pedohandboek’ om kinderen te verleiden en te misbruiken

Op het internet circuleren handboeken en handleidingen voor kindermisbruikers. Daarin staat uitgelegd hoe je een kind kan benaderen, verleiden en misbruiken. Ook Vlaamse kindermisbruikers laten er zich door inspireren, blijkt uit onderzoek van onze redactie. We doken onder in de online wereld van pedoseksueel misbruik, vonden onrustwekkend materiaal en spraken met kindermisbruikers en pedofielen over wat ze leren. 

Joppe Nuyts 28-06-22, 06:00 Laatste update: 28-06-22, 14:30

/ 02:18

“Welcome to The Pedophiles Handbook”. Zo staat het er letterlijk. De eerste zin van een bijna 1000 pagina’s lange gids vol tips en tricks die het leven van een pedoseksueel makkelijker moeten maken. Het boek is in het Engels geschreven en werd enkele jaren geleden voor het eerst gedeeld op het Dark Web, het duistere deel van het internet dat je alleen met speciale software kan bereiken. Enkele vertalingen en varianten later wordt het over heel Europa gelezen en gedeeld, ook door kindermisbruikers - pedofielen die daadwerkelijk overgaan tot kindermisbruik - en pedofielen uit ons land, dat blijkt uit onderzoek van onze redactie.

Het boek is geschreven voor kindermisbruikers, door kindermisbruikers. Er wordt in detail uitgelegd hoe je kinderen kan benaderen, verleiden en uiteindelijk zelfs misbruiken. Zo worden er tips gegeven over welke kinderen makkelijk te benaderen zijn. Kinderen die gepest worden of geen vrienden hebben, bijvoorbeeld. “Je prooi redden van een of meerdere pestkoppen, vooral wanneer je prooi daar regelmatig mee geconfronteerd wordt, is bij uitstek de beste manier om snel een plek te krijgen in de meest private en intieme plekken binnen het hart van je prooi”, staat er in het boek geschreven. Ook wordt er uitgelegd hoe je makkelijk een kinderfiets kan saboteren of hoe je van je tuin een pretpark of kinderboerderij kan maken, om kinderen te lokken.

Voor de politie is het boek niet onbekend. Zo wordt het regelmatig aangetroffen bij huiszoekingen in ons land, weet Yves Goethals, gerechtelijk commissaris van de Crime Unit van de federale politie. “Er staan technische richtlijnen in, zoals hoe beveilig ik mij tegen de politie? Hoe encrypteer ik in bestanden? Hoe kan ik op een veilige manier uitwisselingen doen?” Dat maakt het politiewerk er niet makkelijker op. Het boek geeft tal van tips over hoe pedoseksuelen bewijsmateriaal kunnen verwijderen en hoe ze digitale communicatie best vermijden. “Je leert over bewijsmateriaal en forensisch onderzoek, zodat je het voor de ordediensten zo moeilijk mogelijk maakt om je te arresteren en het gerecht om je te vervolgen, als je gepakt zou worden”, staat te lezen in het boek. 

In een speels jasje

Maar ook: “Hoe ga ik het best kinderen lokken? Hoe win ik het vertrouwen van de kinderen en ook soms uiterste zaken die zoals: hoe beleef ik het meeste plezier aan fysiek contact met een kind”, vult Goethals aan. Het gaat zelfs zo ver dat het boek uitleg geeft over hoe je een kind kan voorbereiden op seks zónder sporen na te laten. Op een haast pedagogische manier worden daarbij afbeeldingen en tekeningen gedeeld van het menselijk lichaam, alsof het om een les biologie gaat.

Dat kindermisbruikers in ons land het boek kennen, lezen en zelfs toepassen, kon onze redactie zelf vaststellen. We slaagden erin om via het Dark Web enkele Vlaamse kindermisbruikers en pedofielen te spreken. De meeste van hen hadden minstens al fragmenten van het boek gelezen. “Er staan goede en geile tips in”, vertelt een pedofiel waarmee we praten. “Ik ben het ergens tegengekomen in een chat. Het is voor mij voornamelijk fantasie.” Een andere man vertelt dat hij de tips ook al heeft toegepast. “Ik gebruik het boek vooral voor de spelletjes”, waarmee hij verwijst naar seksuele handelingen die in een speels jasje worden gestoken om de kinderen meer op hun gemak te stellen.

Een groot struikelblok voor politie en justitie is dat ze moeilijk vat krijgen op de verspreiding van het boek. “Dat is het Dark Web, daar kan je momenteel niets offline halen”, vertelt Goethals. “Je kan het platform waarop het boek staat opheffen en dan is het platform weg. Maar een specifiek stuk weghalen, is veel moeilijker. Het is niet zoals een website waarvan je de toegang kan blokkeren of de host van de site kan vragen om iets eraf te halen. Het Dark Web werkt helemaal anders.” 

01:02

Strafbaar?

Het boek heeft in verschillende Europese landen al voor opschudding gezorgd. Wie het in zijn bezit heeft, is in het Verenigd Koninkrijk sinds 2015 in strijd met de wet. In Duitsland is het bezitten en verspreiden van zulke handboeken sinds 2021 verboden en in Nederland wordt die situatie besproken in de Tweede Kamer. RTL Nieuws toonde in 2018 al aan dat er zelfs een Nederlandse pedofiele vereniging het boek onderling doorstuurde.

Maar ook in België veroorzaakt het boek de nodige verontwaardiging. Al is het maar omdat er discussie bestaat over de strafbaarheid van het louter bezit van een pedohandboek. “Ik wil een Europees verbod op het bezitten, het verspreiden en het vervaardigen van pedohandboeken”, zegt Hilde Vautmans, Europarlementslid voor Open Vld. “Zo is het bezit van een pedohandboek niet strafbaar als er geen seksuele misbruikbeelden van minderjarigen in het boek staan. Het is evenmin strafbaar als het niet kan worden gekoppeld aan kinderprostitutie of een ander seksueel misdrijf. Daarom moet de wetgeving nog een stuk strenger. “Ik heb zelf zo’n handboek gezien, en wat daarin staat, overtreft elke verbeelding.”

“Op dit ogenblik zou je kunnen zeggen: als er pornografisch materiaal instaat, dan valt het onder het misdrijf kinderporno, maar de handboeken die ik heb ingekeken, daar staat geen pornografisch materiaal in. Het zijn tekeningen, het zijn teksten. Het is een opleiding over hoe je kinderen kan misbruiken zonder sporen na te laten, zonder betrapt te worden. Ingedeeld in hoofdstukken, van nul tot drie jaar, van vier tot tien jaar, dat is hallucinant." Dat zulke boeken niet strafbaar zouden zijn, spreekt de politie dan weer tegen. “Als je in detail beschrijft hoe een kind te verleiden of hoe je het fysiek contact met een kind optimaal kan beleven, dan is dat in strijd met de goede zeden en kunnen we daartegen optreden”, zegt Yves Goethals. 

“We mogen ons niet enkel beperken tot zulke handboeken” zegt Minne De Boeck, criminologe en projectverantwoordelijke van de organisatie Stop it Now!, de anonieme hulplijn voor preventie van seksueel kindermisbruik. “Het is interessant om te bekijken hoe we bepaalde handelingen of gedragingen strafbaar kunnen maken vooraleer het leidt tot seksueel misbruik. Bepaalde gedragingen die de stap naar een misdrijf vergemakkelijken of vergroten, zouden we in bepaalde omstandigheden strafbaar moeten maken.” De tips uit het boek zijn volgens De Boeck herkenbare voorbeelden van ‘grooming’, een fenomeen waarbij iemand het vertrouwen probeert te winnen van een kind, met het oog op een seksueel misdrijf te plegen, zonder dat het naar boven komt. “Je ziet duidelijk de verschillende fasen ook terugkomen in het boek: de selectie van het slachtoffer, de toegang tot en isolatie van het kind, het winnen van vertrouwen, desensitisatie van fysiek contact of seksuele content, om de slachtoffers voor te bereiden op seksueel contact en post-misbruikgedrag, om te voorkomen dat het uitkomt. Al kunnen we toch ook stellen dat zo’n proces niet altijd even bewust verloopt. Kindermisbruikers worden niet altijd geïnspireerd door zo’n boek. Soms wel, maar vaak gebeuren die misdrijven ook niet gepland.”

Materiaal onderzoeken

Federaal minister voor Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) deelt de bezorgdheid van Vautmans en wil het probleem met haar aanpakken. “De rechter moet op basis van de huidige strafbepalingen een argumentatie opbouwen. Om zeker te zijn dat ook het meest subtiel geformuleerde pedofiliehandboek de wet niet zou kunnen omzeilen, onderzoeken we in het kader van het nieuw strafwetboek de mogelijkheid om het bezit van dit materiaal strafbaar te stellen. We hebben hierover advies gevraagd aan de experten. De juridische discussies hierover zijn lopende.”

Toch vindt ook minister Van Quickenborne dat het huidige wetgevend kader moet volstaan om zulke boeken als illegaal te bestempelen. “Dit soort pedofiliehandboeken zijn al strafbaar onder verschillende bepalingen in het nieuw seksueel strafrecht, daar zijn experts het over eens. Ook als er geen beelden in voorkomen, kan het nog steeds gaan om aanzetten tot ontucht of kinderprostitutie met minderjarigen.”

Wie zelf kampt met zorgen over zijn of haar eigen seksuele gevoelens of gedrag naar minderjarigen en hun naasten, kan telkens terecht bij de hulplijn Stop it Now!, www.stopitnow.be