Pedofielen en verkrachters die vrijkomen onder voorwaarden, moeten vaak een behandeling volgen om herval te voorkomen. Drie gewestelijke steuncentra in ons land helpen hen daarbij, maar dat aanbod staat op de helling. Hun subsidies verminderen met 20 procent. Het steuncentrum in Brussel, dat jaarlijks een driehonderdtal zedendelinquenten opvolgt, dreigt daardoor eind deze maand zelfs de deuren te moeten sluiten.

"De vermindering van de subsidies van het steuncentrum kan een daling van het aantal steun-, advies- of behandelopdrachten met zich meebrengen", zei Vandeurzen dinsdag. "Mijn federale collega, minister Geens, is hierover in overleg getreden met de steuncentra en heeft aangegeven dat hij bij de federale begrotingscontrole van september een inspanning zal leveren om bijkomende middelen te vinden."

Vandeurzen is bereid tot overleg met het federale niveau. "Over een eventuele bijdrage vanuit onze administratie, voor zover het centrum specifieke steunopdrachten vervult voor justitieassistenten en gespecialiseerde hulpverleners werkzaam in de centra voor geestelijke gezondheidszorg en centra algemeen welzijnswerk, kan worden gesproken, maar binnen wat in Vlaanderen budgettair mogelijk is", zei hij dinsdag. "Ik wil toch nog eens benadrukken dat het gespecialiseerd hulpaanbod voor plegers van grensoverschrijdend gedrag regionaal is ingebed en dat dit aanbod ook door Vlaanderen wordt gesubsidieerd."

BRUSSEL 07/07/2015 (BELGA)

 

U kan HIER de volledige vraag om uitleg en het antwoord van minister Vandeurzen tijdens de Commissievergadering Welzijn, Volksgezondheid en Gezin nalezen en bekijken.