Het UFC organiseert op vraag van het gespecialiseerd behandelcentrum CGG De Pont een supervisie op maat voor het forensisch team. De behandelaren die gespecialiseerde behandeling bieden binnen het samenwerkingsakkoord kunnen er concrete casussen bespreken. Er wordt ook wel eens binnen specifieke thema’s gewerkt.