Dit intervisiemoment vond plaats op 20 november 2015. 

 

In navolging van de studiedag ‘allochtone seksuele daders’ in 2014, organiseerden we op vrijdagnamiddag 20 november 2015 een intervisie over hulpverlening aan seksuele daders.

Hulpverlening en/of juridische opvolging van daders met een andere cultuur dan degene waarmee je zelf bent vertrouwd, zorgt steeds voor specifieke uitdagingen. Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag maakt het cultuurverschil de begeleiding soms zelfs onmogelijk. Het wordt dan des te belangrijker om inzicht en kennis te hebben van de invloed van culturele en familiale aspecten op de gepleegde feiten en de houding van de cliënt tijdens begeleiding.

Het UFC krijgt geregeld consultvragen over diagnostiek, begeleiding of behandeling van allochtone seksuele daders. Helaas is onze eigen ervaring hiermee slechts beperkt, en schakelen we meestal de deskundige hulp in van een privétherapeut. Daarom nodigden we dr Saïd Bellari, een ervaren psychiater, gespecialiseerd in forensische en transculturele psychiatrie, uit om de intervisie te begeleiden.

Onder leiding van dr. Bellari werd in een kleine groep de problematiek rond werken met andere culturen en de specifieke moeilijkheden die dit met zich kan meebrengen, onder de loep genomen. Op basis van door casussen/vragen die doorgestuurd werden door de deelnemers, werden moeilijkheden bij intercultureel werken besproken.