Verslag webinar

Op 28 september 2021 mocht het UFC talrijke geïnteresseerden vanuit verschillende domeinen in het netwerk verwelkomen op de online studiedag rond het Vlaggensysteem voor Volwassenen van Sensoa: een toepassing bij seksuele daders. Gezien de omstandigheden werd gekozen om de webinar online te laten doorgaan via het platform Zoom. Het openingswoord werd verzorgd door UFC-criminologe Minne De Boeck, die na een korte toelichting van het onderwerp en het programma, de eerste spreker aankondigde.

Erika Frans, Expert Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag Sensoa en ‘geestelijke moeder’ van het vlaggensysteem, dompelde het publiek onder in de wereld van de methodiek van het vlaggensysteem. Zij lichtte toe dat het vlaggensysteem reeds 10 jaar geleden werd ontwikkeld voor het bespreekbaar maken van seksualiteit en grenzen met jongeren. Het netwerk gaf echter aan dat de nood hoog was voor een vlaggensysteem voor volwassenen. Dit werd gedurende vier jaren verder uitgerold, waarbij het UFC de ontwikkeling ondersteunde. In juni 2021 ging de lancering van het Vlaggensysteem voor Volwassenen van start met een workshop omtrent de toepassingen ervan. De doelgroep is gericht op professionals, die werkzaam zijn in verscheidene domeinen van de samenleving. Het systeem brengt nuances om te overleggen met collega’s en cliënten/patiënten. Ook helpt het slachoffers evenals plegers inzichten te verwerven in seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast kan de methodiek het preventie- en breder seksualiteitsbeleid bevorderen. De methodiek draagt eraan bij dat volwassenen seksuele ervaringen bespreekbaar maken, verschil in perspectieven ervaren en reflecteren over gezonde seksuele relaties. Dit gebeurt aan de hand van situatietekeningen met verschillende scenario’s vanuit zowel het perspectief van de professional, als die van de cliënt. Het systeem reikt 6 criteria aan om een goede inschatting te kunnen maken wanneer, en in welke mate, het gedrag grensoverschrijdend is. Daarnaast is een reactiewijzer, in de vorm van een agogisch kader, ter beschikking. Dit toont in een aantal stappen wat de beste reactie is op een situatie waarmee een volwassene wordt geconfronteerd. Erika Frans’ voorstelling was een betoog om het vlaggensysteem te gebruiken als praatplaten om de taal onder de knie te krijgen en bijgevolg eigen voorbeelden bespreekbaar te maken. Ze meent ook dat het bijzonder nuttig is als oefenmateriaal op beleidsniveau om tot een gedeelde taal en visie te komen.

Nadien volgde een specifieke toepassing bij seksuele daders met oefeningen in break-out rooms. Dit onderdeel werd verzorgd door Minne De Boeck, criminologe UFC en Kasia Uzieblo, forensisch psychologe werkzaam bij De Forensische Zorgspecialisten (NL) en VUB. De toepassing heeft als doel het werkveld te motiveren om met het vlaggensysteem aan de slag te gaan in de praktijk. Als inleiding werd een kort kader gegeven wat specifiek is aan seksuele daders en wat professionals ervaren in de praktijk wanneer ze werken met deze doelgroep. Voor deze toepassing zijn verschillende specifieke situatiekaarten gekozen uit het vlaggensysteem voor volwassenen, die in de praktijk van het werken met zedenplegers nuttig kunnen zijn. In dit onderdeel van de webinar lag de focus hoofdzakelijk op de methodiek van het vlaggensysteem. De deelnemers werden onderverdeeld in break-out rooms om zelf twee casussen te beoordelen. Vervolgens werden de casussen in plenaire sessie besproken, waarbij interessante discussies ontstonden omtrent de interpretatie van de criteria in de gegeven situatie. Tot slot, gaf het ook inzicht in hoe iedere persoon een andere inschatting maakte en werden de deelnemers zich bewust van hun eigen referentiekader.

In het laatste deel van de webinar stelden Tineke Dilliën, forensisch psychologe en gedragstherapeut, en Liesbeth Merckx, klinisch psychologe een toepassing van het vlaggensysteem voor volwassenen op een specifieke casus in het UFC voor. Het doel is om te laten zien hoe het systeem werd toegepast bij een patiënt binnen het behandelcentrum. Ze trachtten zicht op de attitudes en normen te verwerven van de cliënt/patiënt en vervolgens te nuanceren door het schetsen van een normatief kader. De gekozen methodiek ging als volgt: om de cliënt/patiënt enkele situaties te laten beoordelen maakten ze gebruik van een continuüm in de plaats van kleuren vlaggen, omdat ze dieper wilden ingaan op de criteria achter het vlaggensysteem. Dit gebeurde enerzijds door algemene situaties voor te leggen om vervolgens de criteria toe te lichten. Anderzijds namen ze situaties uit het leven van de cliënt om de atittudes in kaart brengen. De presentatie werd aangevuld met geluidsfragmenten van de desbetreffende patiënt, wat positief onthaald werd door de deelnemers.
 
Tot slot, bleek uit het vragenrondje dat de presentaties een aantal prangende vragen ontketenden bij de deelnemers. De studiedag werd dan ook beëindigd met een interessante discussie en een warme oproep om het vlaggensysteem voor volwassenen meer toe te passen in de praktijk waarin gewerkt wordt met seksuele daders. De praktijkervaringen zijn op heden immers nog altijd beperkt.
 
De studiedag werd goed onthaald door het netwerk en kreeg een gemiddelde score van 8/10 van de deelnemers. Het publiek was erg positief over de oefeningen in break-out rooms met focus op de specifieke doelgroep en de praktische toepassing op de casus. Verder werd nog als algemene feedback gegeven dat er nog meer specifieke toepassingen op seksuele daders mochten zijn.
 
 
 
 

 

 UFC WEBINAR

logo UFC 2014 neg 

Sensoa

 

Vlaggensysteem voor volwassenen: toepassing bij seksuele daders
 
 

Het bekende vlaggensysteem van Sensoa dat handelt over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij kinderen en jongeren, kent nu ook een editie voor volwassenen. Het concept is een herziene versie van het concept Vlaggensysteem voor begeleiders die werken met kinderen en jongeren (Frans & Franck, 2010). In de versie voor volwassen neemt Sensoa de professional die zorgt voor het welzijn van volwassenen als focus.

Tijdens deze webinar maak je kennis met de werkwijze en context van het vlaggensysteem voor volwassenen met afwijkend seksueel gedrag. Oefensituaties en break out sessies bieden je de uitgelezen kans deze kennis toe te passen op specifieke casussen. 

Voor wie? 

Je bent als professional mee verantwoordelijk voor de veiligheid en de ruimte die collega’s en cliënten nodig hebben om seksueel gezond te kunnen functioneren. Niet in elke setting houdt dit hetzelfde in, en er zijn grote verschillen in specifieke taken en verantwoordelijkheden. Elke medewerker met in zijn takenpakket ‘zorg voor het welzijn van medewerkers of cliënten’, kan aan deze methodiek iets hebben. In deze specifieke webinar passen we de methodiek specifiek toe op seksuele daders.

Waarom?

Seksuele gezondheid en integriteit is een complex onderwerp, professionals die werken met seksuele daders worden extra uitgedaagd om dit vorm te geven in een diverse en veranderende samenleving. Dit kunnen ze alleen doen als ze met elkaar in gesprek gaan en blijven, en zoeken naar maximale aansluiting op de behoefte aan respect, veiligheid, innigheid en persoonlijke ontwikkeling. Daar kan deze methodiek bij helpen.

Wat?

Het Vlaggensysteem biedt medewerkers én gebruikers neutrale en objectieve handvatten om seksueel gedrag goed in te schatten, het bespreekbaar te maken en om gepast te reageren. Op die manier draagt het bij aan het stimuleren van gezond seksueel gedrag en het voorkomen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Doelstellingen?

De bedoeling van het Vlaggensysteem is dat de methodiek helpt om

het seksueel (grensoverschrijdend) gedrag genuanceerd in te schatten;

de communicatie tussen alle partijen te faciliteren;

een adequate respons te voorzien op seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Afbeelding1

Programma

13u-14u:

Kennismaking met het nieuwe vlaggensysteem voor volwassenen: criteria en reactiewijzer – Erika Frans, Sensoa

14u-14u10:

Pauze

14u10-15u30:

Het vlaggensysteem voor volwassenen: specifieke toepassing bij seksuele daders met oefeningen in breakout rooms – Minne De Boeck, UFC & Kasia Uzieblo, VUB & Forensische zorgspecialisten

15u30-15u40: pauze

15u40-16u:

Toepassing vlaggensysteem op specifieke casus in het UFC – Tineke Dilliën, UFC

16u-16u30:

Vragen uit het publiek & toepassing vlaggensysteem op beleidsissues – Erika Frans, Sensoa, en andere experten

 VlaggensysteemLogo