Vormingsmoment 2012

Op vrijdag 8 juni 2012 had het UFC de eer en het genoegen om een masterclass aan te bieden met David Cooke. Naar aanleiding van het jubileumcongres van het Expertise centrum Forensische Psychiatrie was hij in de buurt. Het UFC kon deze kans niet laten voorbijgaan. David Cooke is immers een expert in risicotaxatie en psychopathie. De lijst met publicaties van zijn hand is eindeloos. “Waarover wilt u dat ik het heb?” was zijn eerste vraag toen we hem contacteerden. Risicotaxatie dan maar?

Na een korte inleiding door em. prof. dr. Cosyns ging hij van start. Risicotaxatie heeft ondertussen een lange geschiedenis achter zich en heeft vele gezichten gekend. David Cooke heeft het allemaal van op de eerste rij meegemaakt. Meer nog, hij heeft er zelf richting aan gegeven. Het werd onmiddellijk duidelijk: als het aan David Cooke ligt, mag het tijdperk van de actuariële risicotaxatie-instrumenten snel afgesloten worden. Op overtuigende wijze wist hij aan te tonen wat de problemen zijn met deze instrumenten. Enigszins overdonderd gingen we de middagpauze in, ‘als dit niet werkt, hoe moet het dan wel?’.

"Case formulation". Oftewel, ‘the process or product of gathering and integrating diverse information to develop a concise account of the nature and etiology of the problems affecting a person’s mental health to guide idiographic treatment design and other decision-making’ (Hart et al., 2011). Dit zou de toekomst moeten zijn. Het aantal publicaties is echter nog zeer beperkt. David Cooke liet ons wel al het raamwerk zien van deze nieuwe benadering van risicotaxatie.

Tenslotte werd er nog even stilgestaan bij de PRISM (Promoting Risk Intervention by Situational Management), een bundeling van richtlijnen om adequaat om te gaan met risicotaxatie binnen een instelling.Ook hier kon David Cooke terugvallen op zijn jarenlange ervaring in het werken met forensische populaties in diverse instellingen. Een interessant verhaal waarin de theorie afgewisseld werd met boeiende anekdotes.

71 professionals namen deel aan deze Master Class, met onder andere 25 PSD medewerkers van de Vlaamse gevangenissen, 12 medewerkers van de 3 steuncentra (UPPL, CAB en UFC), 11 behandelaars uit de gespecialiseerde voorzieningen voor de behandeling van seksuele daders van het algemeen welzijnswerk en de geestelijke gezondheidszorg, 7 behandelaars uit residentiële psychiatrische centra, 5 academici en 5 leden van de Antwerpse magistratuur. De overige deelnemers kwamen vanuit het veld van justitie(-huizen), welzijnswerk, kinderhulpverlening en politie.

De Master Class werd gesmaakt door op één na alle deelnemers, die een evaluatieformulier invulden (N=49). De presentaties van prof. Cooke werden door 80% van alle respondenten als ‘goed’ of ‘zeer goed’ beoordeeld alsook de dagopbouw, communicatie, locatie en catering. Enkel de praktische bruikbaarheid in de eigen praktijk werd door een kleine 50% als ‘voldoende’ ingeschat, terwijl de andere helft van de aanwezigen dit ‘goed of zeer goed’ vond. De grote diversiteit van het publiek zorgde er waarschijnlijk voor dat niet alle delen van deze Master Class even toepasselijk waren voor alle deelnemers. Ook de nieuwe service die het UFC aanbood, nl. busvervoer van en naar station Antwerpen - Berchem, werd gewaardeerd door de deelnemers die er gebruik van maakten. De prijs-kwaliteit verhouding (€50 voor partners van de Samenwerkingsakkoorden en €75 voor externen) werd door 18% als ‘voldoende’ beoordeeld, door 81% als ‘goed of zeer goed’ en door één iemand als ‘slecht’.

Enkele vaak terugkomende reacties waren: “een zeer aangename spreker”, “een belezen man met kennis ter zake”, “goed, maar graag meer aandacht voor het PRISM en de klinische toepasbaarheid”, “zeer leerrijke namiddag”. Zo haalden we een gemiddelde totaalscore voor deze opleidingsdag van 8/10. Het UFC-team dankt iedereen voor z’n aanwezigheid en hoopt dat u een boeiende en inspirerende dag beleefde. Wij hopen in de toekomst nog vaker dergelijke ‘grote namen’ te kunnen uitnodigen en zien u graag terug bij een volgende studiedag.