Onze criminologe, Minne De Boeck, is verantwoordelijk voor het project ‘Stop it Now!’, wat zich richt op de preventie van seksueel kindermisbruik en waarbij een anonieme en vertrouwelijke hulplijn een belangrijke bijdrage levert. Binnen dat project is het UFC, samen met Prof. Kasia Uzieblo (VUB), enkele studies gestart.

Met deze studies wil ‘Stop it Now!’ de zoektocht naar gepaste en efficiënte hulp voor personen die zich zorgen maken over zichzelf, of over een naaste, vergemakkelijken. Bovendien trachten ze op deze manier een beter zicht te krijgen op de kennis en attitudes ten aanzien van de doelgroep en de thematiek in het bredere publiek. Drie studies werden uitgewerkt en werden ook voorgesteld op verschillende internationale congressen. De eerste twee studies zijn nog lopende,de attitude-studie werd in het jaar 2019 afgerond. In 2019 zijn Stop it Now! Vlaanderen en de UGent tevens een samenwerking aangegaan met Stop it Now! Nederland betreffende deze studies. Stop it Now! Nederland zal onderstaande studies ook uitvoeren bij de Nederlandse populatie.


Voor mensen die zelf seksuele gevoelens ten aanzien van minderjarigen ervaren
Met deze studie wil ‘Stop it Now!’ het psychosociaal welzijn van personen met seksuele interesses voor minderjarigen nagaan en het hulpzoekend gedrag in kaart te brengen. Met deze inzichten wensen we de bestaande hulpdiensten te informeren met als doel om deze diensten voor personen met seksuele interesses voor minderjarigen toegankelijker te maken en om deze diensten beter af te stemmen op de specifieke psychosociale noden van diegenen die hulp zoeken. Deze studie wordt verspreid via de Stop it Now!-website. De medewerkers aan de hulplijn moedigen de doelgroep aan deze in te vullen, wanneer dit aangewezen is. Uiteraard blijft het prioriteit een antwoord te bieden aan de hulpvraag, eerder dan het vergaren van onderzoeksresultaten. Reeds een 80-tal respondenten vulden deze studie in. De resultaten werden voorgesteld op het ATSA congres in 2019 en zullen op termijn worden samengevoegd met de resultaten van Stop it Now! Nederland.


Voor de dichte omgeving van mensen die seksuele gevoelens ten aanzien van minderjarigen ervaren
Met deze studie wil ‘Stop it Now!’ het hulpzoekend gedrag van de dichte omgeving van personen met seksuele interesses voor minderjarigen in kaart te brengen. Met deze inzichten wensen ze de bestaande hulpdiensten te informeren met als doel om deze diensten voor personen met seksuele interesses voor minderjarigen en hun omgeving toegankelijker te maken en om deze diensten beter af te stemmen op de specifieke psychosociale noden van diegenen die hulp zoeken. Deze studie wordt verspreid via de Stop it Now!-website. De medewerkers aan de hulplijn moedigen de doelgroep aan deze in te vullen, wanneer dit aangewezen is. Uiteraard blijft het prioriteit een antwoord te bieden aan de hulpvraag, eerder dan het vergaren van onderzoeksresultaten. Op dit moment zijn er echter beperkte respondenten van dichte naasten. Deze resultaten zullen worden samengevoegd met de resultaten van Stop it Now! Nederland en worden voorgesteld op het ATSA congres in 2020.

Publieke attitudes ten aanzien van mensen met seksuele gevoelens voor minderjarigen
Met deze studie probeert ‘Stop it Now!’ de publieke attitudes rond dit thema in kaart te brengen. Meer dan 1000 respondenten namen deel aan deze studie die via de sociale media werd verspreid. Naast het vergaren van onderzoeksresultaten draagt de verspreiding van dit onderzoek ook bij aan kennisgeving aan het bredere publiek aangaande ‘Stop it Now!’. De resultaten van deze studie werden reeds voorgesteld op het ATSA-congres in oktober 2018 en november 2019. Stop it Now! Nederland zal deze studie ook in Nederland uitvoeren.