Prettig eindejaar 2020

 
 
IN DEZE NIEUWSBRIEF
UFC Nieuws
 

UFC nieuws

 
WELKOM Elise, Yannick, Michelle & Aster!  
In September en Oktober mocht het UFC opnieuw twee arts-specialisten psychiatrie in opleiding welkom heten, samen met een nieuwe stagiaire klinische psychologie en een nieuwe criminologische werkkracht. Elise Wuyts staat in voor de psychiatrische patiëntenzorg binnen het UFC. Daarnaast vervult zij een functie binnen de zorgequipe van de Antwerpse gevangenis. Haar collega arts-specialist, Yannick Balthasar, versterkt hoofdzakelijk het gevangenisteam in Antwerpen. Ook de stagiaire Aster De Maeyer sluit zich tijdelijk aan bij ons team. Zij zit in haar tweede master klinische psychologie aan de UGent en sterkt hier haar praktijkervaring aan tot april 2021. Tot slot breidt het UFC team voor een jaar uit met een criminologe, Michelle Gobein. Zij ondersteunt onze criminologe, Minne De Boeck, in haar taken en doet zo extra praktijkervaring op tijdens haar opleiding criminologie. Het hele UFC-team wenst hen een fijne en
leerrijke stage en werkervaring toe! 
PUBLICATIES
The Psychology of Kink: A Cross-Sectional Survey Study Investigating the Roles of Sensation Seeking and Coping Style in BDSM-Related Interests  
Hoewel BDSM de afgelopen jaren sterk aan populariteit wint in de mainstream media, blijft dit thema sterk onderbelicht binnen wetenschappelijk onderzoek, met als gevolg dat het vaak gehuld blijft in een taboesfeer en BDSM beoefenaars gebukt gaan onder stigma. Een belangrijke rol is dus weggelegd in het accuraat informeren van onze samenleving over dit thema. Verscheidene kwalitatieve studies aangaande de ervaringen en inzichten van BDSM beoefenaars passeerden reeds de revue. Desondanks bleef empirisch onderzoek naar mogelijks onderliggende psychologische componenten schaars. Met de huidige studie proberen we dit hiaat in de literatuur op te vullen door op zoek te gaan naar mogelijke verschillen in het gebruik van copingstrategieën en de mate van spanningsbehoefte tussen BDSM beoefenaars en personen uit de algemene populatie. 
 
Dit onderzoek werd geleid door onze psychologisch consulente Alana Schuerwegen. Wenst u het volledige artikel te lezen? Vraag dan een digitale kopie aan. 
Impairment of Both Reward and Punishment Learning in Males Who Have Sexually Offended Against a Child   
Eerdere studies suggereren dat individuen die een zedenfeit op een kind gepleegd hebben (PSOCs), een tekort vertonen in hun bekrachtigingsleren. Dit draagt mogelijks bij aan de dysregulatie in gedrag die vaak wordt gezien bij deze seksueel delinquenten. Inzicht krijgen in de aard van deze beperking is dus essentieel om (recidiverend) kindermisbruik beter te begrijpen. Met behulp van een passieve vermijdingstaak, werd gevonden dat PSOCs moeilijkheden hebben met enerzijds het selecteren van gedrag dat geassocieerd wordt met een beloning en anderzijds het onderdrukken van gedragingen die gelinkt worden aan straffen. Deze bevinding werd enkel gevonden in vergelijking met delictvrije mannen maar niet ten opzichte van mannen die niet-seksuele delicten gepleegd hebben. Bijkomend werd deze beperking in mogelijkheden vooral vastgesteld bij niet-pedofiele PSOCs. Door middel van het ontrafelen van een pathologische kern die betrokken is bij gedragscontrole, helpt deze studie in de belichting van nieuwe, meer op maat gemaakte, therapeutische benaderingen. 
Wilt u dit wetenschappelijk onderzoek van o.a. onze klinisch psycholoog Tinneke Dilliën volledig lezen? Vraag dan een digitale kopie aan. 
Tijdschrift Klinische Psychologie
 At the crossroads 2.0 : recente ontwikkelingen in de behandeling van seksuele delinquenten
 
Op 4 en 5 februari 2020 vond in Antwerpen de tweede editie plaats met als titel ‘At the crossroads 2.0: Future directions in sex offender treatment and assessment’. Voor dit congres werkten NL-ATSA, het Universitair Forensisch Centrum en de Universiteit van Antwerpen samen. De focus lag op de vertaling van de wetenschappelijke bevindingen naar de praktijk. Zeventien internationaal gerenommeerde sprekers maakten deze vertaalslag voor meer dan 270 therapeuten en andere practici, beleidsmedewerkers en onderzoekers uit negen verschillende landen. De lezingen behandelden de onderliggende mechanismen van seksueel geweld, specifieke vormen van seksueel geweld, en de begeleiding en behandeling van seksuele delinquenten.  
Dit artikel werd gepubliceerd in het Tijdschrift Klinische Psychologie. Wilt u toegang tot het volledige artikel? Vraag dan een digitale kopie aan.
OPLEIDING Forensische psychologie & psychiatrie
Interuniversitaire postacademische vorming  
Sinds geruime tijd wordt regelmatig verwezen naar de nood aan een specifieke praktijkgerichte academische opleiding in de forensische psychiatrie en psychologie. Bovendien wordt een toenemend aantal psychiaters betrokken bij forensisch psychiatrische deeltaken, in het kader van deskundigenonderzoeken, het gevangenis-wezen, ambulante en residentiële hulpverlening. Om aan deze nood tegemoet te komen wordt een Vlaams interuniversitair postacademisch vormingsprogramma georganiseerd betreffende forensische psychiatrie en psychologie. Deze opleiding richt zich vooral op psychiaters, psychologen, pedagogen en criminologen die reeds actief zijn in het domein van de forensische psychiatrie en psychologie of die een bijzondere bekwaamheid wensen te verwerven in dit deeldomein. Artsen in opleiding in de psychiatrie kunnen ook in aanmerking komen.
Bent u geïnteresseerd? Bekijk dan zeker deze flyer
 
Online studiedag UFC Handboek

 Behandeling van seksueel afwijkend gedrag

- 24.11.2020 -

Ook dit jaar was onze studiedag weer een succes. Omwille van de coronamaatregelen kozen we ervoor om er een online gebeuren van te maken. Ondanks de technische moeilijkheden dat dit met zich meebrengt, konden we er wederom een leerrijke dag van maken. 

Wilt u meer weten over deze studiedag?  

Lees dan zeker het verslag op onze website. 
   

                                                 

 
 
Webinar NL-ATSA

WEBINAR

Emotieregulatie bij zedendelinquenten
1 oktober 2020  
Niet alleen onze studiedag maar ook die van NL-ATSA was een succes dit jaar. Het verslag van deze studiedag rond emotieregulatie bij zedendelinquenten, kan u nalezen op deze blog. Tot slot kan u zich nog steeds lid maken van NL-ATSA door op onderstaande knop te drukken. Het vernieuwde lidmaatschap brengt heel wat voordelen met zich mee zoals het deel uitmaken van een professioneel netwerk met kennis en ervaring rond plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag en korting op verschillende congressen en studiedagen. Verder krijgt u als lid van NL-ATSA ook toegang tot een online forum waarop professionals kennis en vragen kunnen uitwisselen en u een uitgebreid aanbod aan literatuur kan terugvinden dat voor anderen wordt afgeschermd.   
 
Ons netwerk in de kijker
 

ONDERZOEK

In samenwerking met Universiteit Gent, het Familieplatform geestelijke gezondheidszorg, Similes en de netwerkcoördinatoren internering werd een bevraging uitgewerkt voor familie en sociaal netwerk van geïnterneerde personen. Het doel van dit onderzoek is een beter zicht bekomen op hun informatie- en communicatiekanalen en hun ondersteuningsnoden. Deze informatie zal ingezet worden om websites over internering en voor familieleden aan te vullen, aan te passen en toegankelijker te maken. Hebt u interesse of kent u potentiële deelnemers?
De vragenlijst vindt u hier terug. 
 
UFC Journal club
Zijn er biomarkers voor pedofilie en seksueel kindermisbruik? Een review.
 
Dr. Oskar De Wachter bracht tijdens zijn Journal Club een overzichtsartikel omtrent biomarkers voor pedofilie en seksueel kindermisbruik. De auteurs verzamelden eerst alle tot op heden gekend biologisch onderzoek omtrent pedofilie en kindermisbruik, om vervolgens te evalueren of hier geschikte biomarkers tussen zitten. 
 
Lees hier het verslag van de presentatie.  
Seksueel geweld ten opzichte van oudere vrouwen  
 
Dr. Sam Tielens stelde op zijn laatste Journal Club voor het UFC een vergelijkingsstudie voor omtrent seksueel geweld tegenover oudere vrouwen. De centrale vraag daarbij was: hoe verhouden deze incidenten zich ten opzichte van seksueel geweld tegen jongvolwassenen en volwassenen van middelbare leeftijd?
 
Lees hier het verslag van de presentatie.  
 

Het UFC in de media

Opinie Minne De Boeck: 'Pedojagen is nog niet verboden, wel gevaarlijk'

Naar aanleiding van de dood van een vermeende pedofiel in Arnhem, Nederland, schreef UFC-criminologe, Minne De Boeck, een opiniestuk over pedojagen en het averechts effect ervan. Dit artikel werd op 2 december gepubliceerd in De Morgen en vindt u in onderstaande link terug. Ook in een artikel voor HLN gaf Minne toelichting over pedojagen. Dit artikel kan u hier lezen. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Beluister dan ook zeker de Radio 1 aflevering over pedojagers waarin Minne haar bijdrage levert. 

Lees het opiniestuk hier.

Radio 1: 'Het profiel van de kindermisbruiker'

Naar aanleiding van de internationale dag tegen de seksuele uitbuiting van kinderen bracht 'De wereld van Sofie' op radio 1 een aflevering over seksueel kindermisbruik. Herbeluister hier de inbreng van onze criminologe, Minne De Boeck.

Beluister het hier.

 

Kijk- en luistertips

   
TED talks zijn internationaal gekend om hun educatieve en inspirerende video's. Met betrekking tot ons werkveld, zijn er twee video's die we u kunnen aanraden. Beiden gaan over het bespreekbaar maken van een 'taboe'. Madeleine heeft het over de taboe rond pedofilie terwijl Elva en Tom het hebben over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Tot slot organiseert McMaster university ook verscheidene webinars in 2021 waar u gratis aan kan deelnemen. Enkele onderwerpen die aan bod komen zijn hyperseksualiteit, pedofilie als geaardheid en het behandelen van zedendelinquenten in Amerikaanse gevangenissen. In onderstaande link vindt u een handig overzicht van de webinars. 
Veel kijk- en luisterplezier! 
 
 
 
 

Agenda

 
Graag uw aandacht voor deze interessante opleidingen & vormingsmomenten!
 
 
Nationaal
03.02.2021: Online psycho-educatie omtrent stress - The Human Link  (ook andere data te vinden in de link hieronder) Lees meer
02-05.02.2021: Vlaamse geestelijke gezondheidscongres, GGZ congres - online Lees meer
12.02.2021: Risicotaxatie bij jeugdige zedendelinquenten: training in de J-SOAP D - online  Lees meer 
26.02.2021: Online psycho-educatie rond depressie  - The Human Link (ook andere data te vinden in de link hieronder) Lees meer
08.03.2021: Webinar seksuele uitbuiting - online  Lees meer
07.04.2021: Webinar seksualiteit bij mensen met autisme - online Lees meer
Internationaal
08-09.02.2021: International Conference on Sexual Violence Prevention and Response (ICSVPR) - online vanuit Lissabon  Lees meer 
06-08.04.2021: 
EVAWI Virtual Conference on Sexual Assault, Domestic Violence, and Trauma and Resilience - online  Lees meer
19-21.05.2021:
 
National Organisation for the Treatment of Abusers (NOTA) International Conference 2020 - Queens Hotel, Leeds - Verplaatst naar 2021 wegens Corona Lees meer
22-25.06.2021: IAFMHS - International Association of Forensic Mental Health conference - Krakow  - Verplaatst naar 2021 wegens Corona Lees meer
24-27.08.2021: International Association for the Treatment of Sexual Offenders (IATSO) Conference, 'Current Developments in Etiology, Assessment, and Prevention of Sexual Offending' - Goethe University, Frankfurt - Verplaatst naar 2021 wegens Corona Lees meer
29.09-02.10.2021: 40th Annual Research and Treatment Conference - Association of the Treatment of Sexual Abusers (ATSA) Lees meer  
Wil je zelf graag een vormingsmoment aankondigen via deze nieuwsbrief, geef UFC-criminologe  dan een seintje.

Vaktijdschriften

Het UFC houdt u graag op de hoogte van de recente vakliteratuur. Hieronder vindt u een oplijsting van 7 internationale forensische tijdschriften en een selectie uit het meest recente aanbod van elk tijdschrift.
Door op de coverafbeelding van het tijdschrift te klikken, komt u op de website van de uitgever terecht, waar u de titels, auteurs en een korte inhoud van elk reeds verschenen artikel kan raadplegen.
Wenst u volledige artikels door te nemen? De lezers van deze nieuwsbrief kunnen 
 een digitale kopie van de gewenste artikels van onderstaande tijdschriften opvragen.

Sexual Abuse The Official Journal of the Association for the Treatment of Sexual Abusers
Sexual Abuse provides a forum for the latest original research and scholarly reviews on both clinical and theoretical aspects of sexual abuse. It is the only publication to focus exclusively on this field, thoroughly investigating its etiology, consequences, prevention, treatment and management strategies. The in-depth studies provide essential data for those working in both clinical and academic environments.
Volume 32, Issue 8        
Journal of Sexual Aggression An international, interdisciplinary forum for research, theory and practice
The Journal of Sexual Aggression provides an international and interdisciplinary forum for the dissemination of original research findings, reviews, theory, and practice developments regarding sexual aggression in all its forms.  
Volume 26, Issue 3    
Criminal Justice and Behavior
CJB, peer-reviewed and published monthly, promotes scholarly evaluations of assessment, classification, prevention, intervention, and treatment programs to help the correctional professional develop successful programs based on sound and informative theoretical and research foundations.
Volume 47, Issue 10-12  
International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology

IJO, peer-reviewed and published monthly, for more than five decades has provided therapists, counselors, researchers, forensic psychologists and psychiatrists, criminologists and policy makers with challenging research on topics including; violent crime, sexual offending, domestic violence, juvenile delinquency, criminal profiling, and risk assessment. There is an emphasis on the treatment of the offender--both as to theory and for clinical practice.

Volume 64, Issue 15-16      
Criminal Behaviour and Mental Health
Criminal Behaviour and Mental Health is a peer-reviewed scientific journal covering the relationship between criminal behavior and psychiatry.
Journal of Forensic Psychiatry and Psychology
The Journal of Forensic Psychiatry and Psychology is a multidisciplinary journal devoted to publishing papers relating to aspects of psychiatry and psychological knowledge (research, theory and practice) as applied to offenders and to legal issues arising within civil, criminal, correctional or legislative contexts.
Volume 31, Issue 6  
Journal of Interpersonal Violence
JIV published 24 times a year, is devoted to the study and treatment of victims and perpetrators of interpersonal violence, addressing the causes, effects, treatment, and prevention of all types of violence. It provides a forum of discussion for the concerns and activities of professionals and researchers working in domestic violence, child sexual abuse, rape and sexual assault, physical child abuse, and violent crime.
 
 
 
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
+1 +1
Share Share
Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter
Onze website Onze website
   
Copyright © 2016 , Universitair Forensisch Centrum, All rights reserved. Je ontvangt deze e-mail omdat je je hebt ingeschreven om de nieuwsbrief van het UFC te ontvangen, of omdat je recent hebt deelgenomen aan een UFC opleidingsmoment.

Our address is: Universitair Forensisch Centrum Universitair Ziekenhuis Antwerpen Wilrijkstraat 10  2650 Edegem Belgium
unsubscribe from this list    update subscription preferences 
 
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
+1 +1
Share Share
Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter
Onze website Onze website
   
Copyright © 2016 , Universitair Forensisch Centrum, All rights reserved. Je ontvangt deze e-mail omdat je je hebt ingeschreven om de nieuwsbrief van het UFC te ontvangen, of omdat je recent hebt deelgenomen aan een UFC opleidingsmoment.

Our address is: Universitair Forensisch Centrum Universitair Ziekenhuis Antwerpen Wilrijkstraat 10  2650 Edegem Belgium
unsubscribe from this list    update subscription preferences 
 
This email was sent to  why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences Universitair Forensisch Centrum · Universitair Ziekenhuis Antwerpen · Wilrijkstraat 10 · Edegem 2650 · Belgium
Email Marketing Powered by Mailchimp