Supervisie CGG De Pont Mechelen

Het UFC organiseert op vraag van het gespecialiseerd behandelcentrum CGG De Pont een supervisie op maat voor het forensisch team. De behandelaren die gespecialiseerde behandeling bieden binnen het samenwerkingsakkoord kunnen er concrete casussen bespreken. Er wordt ook wel eens binnen specifieke thema’s gewerkt.

Thematische intervisie - incestplegers

Op 16/11/2017 vond de intervisie incestplegers “de gezinsgerichte aanpak van incestpleger en zijn gezin” plaats op de stadscampus UAntwerpen. De intervisie werd gegeven door Stef Anthoni en Bart Weustenraad van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) Antwerpen.

Lees meer...

Forensische intervisie voor behandelaars

Werken met seksuele delinquenten is geen sinecure. Zelfs de meest ervaren therapeut botst nog regelmatig op een casus waarmee hij/zij geen blijf weet. De gelukkigen onder ons kunnen terugvallen op een team met ervaren collega’s, maar dat geldt zeker niet voor iedereen en zelfs een team kan al eens met de mond vol tanden staan. Een intervisiegroep voor forensisch psychologen/psychiaters kan soelaas brengen.

Lees meer...