Klinische implicaties van afschaffing van de ministeriële internering in België

Dr. Marlieke Kluiver, ASO psychiatrie bij het UFC, presenteerde een Journal Club over de gedetineerde met een psychiatrische stoornis. Dit deed ze aan de hand van het artikel: “Klinische implicaties van afschaffing van de ministeriële internering in België: onderzoek naar profiel van Vlaamse geïnterneerden-veroordeelden” van I. Jeandarme et al. uit het Tijdschrift voor psychiatrie, 58(2016)8, 574-582. 
 

Lees meer...

Hyperseksualiteit

Julie Wijnen, onze stagiaire toegepaste psychologie, presenteerde op de Journal Club van juni 2016 een artikel over hyperseksualiteit. Hier kan u een samenvatting vinden van de tekst met enkele bedenkingen die zijn gegeven tijdens de Journal Club. 

Kaplan, M.S., Krueger, R. (2010). Diagnosis, Assessment, and Treatment of Hypersexuality. The Journal of Sex Research, 47(2-3), pp.181-198.

Lees meer...

Non-Homicidal and Homicidal Sexual Offenders

Onze ASO psychiater Annette Groendenijk presenteerde op de Journal Club van mei 2016 een artikel over de invloed van persoonlijkheidskenmerken en parafiele gedragingen bij Non-Homicidal ( NHSO) en Homicidal Sexual Offenders (HSO). Hier kan u een samenvatting vinden van de tekst met enkele bedenkingen die zijn gegeven tijdens de Journal Club. 

Heng Choon Chan, PhD and Eric Beauregard (2016). Non-Homicidal ( NHSO) and Homicidal (HSO) Sexual Offender: Prevalence of Maladaptive Personality Traits and Paraphilic Behaviors. Journal of Interpersonal Violence, 31(13), 2259–2290

Lees meer...

Experiences of engaging in psychotherapeutic interventions for sexual offending behaviours: A meta synthesis

Onze psychologe Annelies Nuyts presenteerde op de Journal Club van maart 2016 een artikel over de ervaringen van plegers in psychotherapeutische interventies voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er wordt in het artikel op zoek gegaan naar processen in therapie en naar het 'waarom' therapie nu zou werken of gewerkt hebben volgens de patiënt zelf of met andere woorden, wat zijn de therapie-ervaringen volgens patiënten zelf? 

 

Lees meer...

Criminaliteit en het syndroom van Klinefelter

Op een winderige dag in begin mei presenteerde psychiater in opleiding Dr. Louise Brokking een artikel over het stormachtige thema van het mogelijke risico op crimineel gedrag bij mensen met extra geslachtschromosoom (XXY, XYY). De grote vraag is of dit risico groter is. In het artikel van Kristine Stockholm en collega's “Criminality in men with klinefelter’s syndrome and XYY syndrome: a cohort study” uit de BMJ open 2012, werd dit besproken. De Scandinavische cultuur brengt ons, zoals vertrouwd, opnieuw een sterke registratie in databanken van cytogenetisch materiaal en criminele feiten. Deze gegevens werden aan elkaar gelinkt. De auteurs stellen dat de incidentie wel verhoogd is voor verschillend feiten (vooral brandstichting, diefstal en zedenfeiten) tov een controlegroep. Dit wordt echter sterk verminderd tot een quasi normaal niveau als men corrigeert voor de sociale status, met uitzondering van brandstichting en zedenfeiten bij mannen met 47, XYY karyotypering. Interessant zou zijn dit onderzoek verder open te trekken naar de invloeden van comorbiditeit, middelengebruik, gebruik van testosteron, invloed van het fenotype, onderdiagnose van chromosomale afwijkingen, invloed van behandeling...

Het artikel:
Stochholm K, Bojesen A, Jensen AS, et al. Criminality in men with Klinefelter’s syndrome and XYY syndrome: a cohort study. BMJ Open 2012;2 : e000650. doi:10.1136/bmjopen-2011-000650